„Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu a splňuje další podmínky pro přiznání dávky. Zásadní roli přitom hrají tzv. normativní náklady na bydlení a rozhodné příjmy rodiny či jednotlivce v předchozím kalendářním čtvrtletí,“ uvedla mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová.

Na příspěvek mají nárok rodiny či jednotlivci, jestliže 30 procent (v Praze pak 35 procent) příjmů všech lidí hlášených v daném bytě k trvalému pobytu nestačí na krytí nákladů na bydlení.

Žádosti se podávají na úřadech práce podle místa pobytu. Formuláře je možné najít také na stránkách ministerstva.