Podle ostravského soudu zákon znevýhodňuje lidi s vyššími platy. Jejich penze je totiž v poměru k někdejším příjmům nižší než v případě lidí, kteří celý život pobírali třeba průměrnou mzdu.

ÚS se návrhem zabývá od roku 2007 a na pátek svolal veřejné vyhlášení, vyplývá z úřední desky.

Důchody se v Česku skládají ze dvou složek, a to z pevně stanovené základní výměry a procentní výměry, která závisí na příjmech člověka v rozhodném období pro výpočet důchodu. Ústavní soud řeší druhou z těchto složek. Podstatou problému je to, že pokud má člověk v životě vysoké příjmy, tak při výpočtu důchodu dochází k takzvaným redukcím.

Zákon o důchodovém pojištění původně stanovoval, že osobní vyměřovací základ do 5000 korun, což je zjednodušeně řečeno průměrný měsíční příjem v rozhodném období, se započítává v plné výši. Ze základu do 10 000 korun se počítalo 30 procent a ze všech vyšších částek deset procent. Letos už činí hranice redukcí 10 500 korun a 27 000 korun. Podle Krajského soudu v Ostravě je sporné ustanovení z principu neústavní, protože poškozuje pojištěnce s vyššími příjmy.

Z platu 70 tisíc důchod jen 13 tisíc korun

Krajský soud se původně zabýval konkrétním případem muže, jemuž Česká správa sociálního zabezpečení vyměřila od 1. února 2006 plný invalidní důchod 13 346 korun. Částku tvořila základní výměra 1470 Kč měsíčně a procentní výměra 11 876 Kč. Úředníci předtím zjistili, že muž v letech 1986 až 2005 vydělával průměrně 68 635 korun.

Invalida napadl výši důchodu žalobou. Poukázal na to, že celková výše důchodu činí pouze 19 procent z jeho příjmu, což nepovažuje za přiměřené hmotné zabezpečení. Své tvrzení doložil zprávami ministerstva práce a sociálních věcí, podle nichž v roce 2004 průměrná výše důchodu v Česku činila 44 procent hrubého průměrného příjmu. Invalida se proto cítil v nerovném postavení oproti ostatním příjemcům důchodu.

Krajský soud v Ostravě projednávání invalidovy žaloby přerušil a předložil problém Ústavnímu soudu. Napadené rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení považuje za správné, pokud jde o způsob výpočtu a zápočet odpracovaných let. Použití napadeného ustanovení ale podle ostravských soudců poškozuje základní práva důchodce.

Nelze předjímat, jak Ústavní soud rozhodne. Může ustanovení zrušit, a to s okamžitou i odloženou platností, nebo návrh zamítne. Pátečnímu vyhlašování nálezu již nebude předcházet žádné veřejné jednání. Soudkyní zpravodajkou je Dagmar Lastovecká.