EU nyní prochází vážnou hospodářskou krizí, která velmi tvrdě dopadá na ekonomiky jednotlivých členských zemí.

Brusel ve čtvrteční zprávě upozorňuje, že mezi deseti členy představenstev největších evropských společností figuruje v průměru jen jedna žena. Guvernéry centrálních bank EU jsou dokonce výhradně muži.

Podle zprávy komise by ale hospodářství prospělo, kdyby na vyšších pozicích bylo víc žen. "Pokud se Evropa chce skutečně dostat z krize ven a stát se konkurenceschopnou ekonomikou...., potom musíme lépe využít talent a zručnost žen," uvedla komise v prohlášení.

Výjimkou v nepoměru žen a mužů na nejvyšších pozicích je v Evropě Norsko, kde je na takových funkcích kolem 42 procent žen.

Komise se odvolává na vícero studií, které prý prokázaly, že větší rozmanitost v tomto ohledu přináší ovoce. Prohlášení třeba zmiňuje jednu finskou práci, podle níž firmy s vyváženým zastoupením v představenstvu mají vyšší zisk v průměru o deset procent než podniky, v nichž je představenstvo tvořené výlučně muži.