„Situace je mnohem horší, než si většina myslela,“ řekl serveru TechNewsDaily profesor Odadele Ogunseitan. Množství e-odpadu rychle narůstá a běžná praktika jeho posílání k recyklaci do zemí rozvojového světa přestává stačit.

Rozvojový svět začal velice rychle produkovat vlastní e-odpad, který už není kam odvézt. Zpráva se zaměřila na 11 rozvojových zemí, včetně Číny, které každoročně navrší 2,3 miliónů tun e-odpadu. Přitom Spojené státy jako jeden z největší zdrojů odpadu každoročně vychrlí tři milióny tun.

Recyklace v rozvojových zemích spočívala v hrubém získávání vzácných kovů z elektroniky bez ohledu na to, nakolik to může být škodlivé pro dělníky nebo životní prostředí. Jde hlavně o staré televizory, počítače, ledničky a mobilní telefony. A jejich množství se podle odhadů OSN bude zvyšovat do roku 2020 ve stovkách procent.

Počet odhozených mobilních telefonů vzroste v té době v Číně sedmkrát a v Indii dokonce 18krát. UNEP proto doporučuje vybudování ohromných recyklačních center, aby se předešlo škodlivým důsledkům z hromadění nebezpečného odpadu.

Nicméně experti jsou poměrně skeptičtí k možnosti, že rozvojové země nákladné programy přijmou. Povědomí veřejnosti o toxicitě e-odpadu je navíc téměř nulové.