Ve Španělsku se počet insolvencí během jednoho roku téměř zdvojnásobil. Bylo tam zaregistrováno celkem 4900 případů, což je o 94 procent více než v roce 2008. Následuje Irsko s nárůstem o 81 procent, Nizozemsko s 53 procenty a Dánsko se zvýšením o 51 procent. Pod hodnotou průměrné míry nárůstu insolvencí zůstal počet případů v Rakousku (8,5 procenta), Belgii (11 procent), Francii (12 procent) a Německu (16 procent).

Ze zemí střední a východní Evropy je situace nejhorší v Lotyšsku a Litvě. Česká republika je na třetím místě. V absolutních číslech byl nejvyšší počet insolvencí v Rumunsku a v Maďarsku, což představuje 79 procent z celkového počtu insolvencí sledovaných zemí střední a východní Evropy. Tato čísla jsou ovšem ovlivněna metodikou vykazování - zahrnutím likvidací.