Úřad přepočítal velikost HDP na kupní sílu jednotlivých regionů unie. Na první příčce, a tudíž nejbohatším regionem, je centrum Londýna. Hned za ním se umístilo Lucembursko následované Bruselem. Před Prahu se pak dostal již jen Hamburk. Hlavní město Česka tak předstihlo například centrum Paříže. Naši východní sousedé skončili na 12. místě, a to díky Bratislavskému kraji.

Celá Česká republika už tak dobře nedopadla. V součtu všech regionů dosahuje pouze 80 procent průměru EU.

Statistici však upozorňují, že kupní síla některých obyvatel může být výrazně ovlivněna lidmi, kteří do daného místa třeba dojíždějí za prací. Srovnání také ukazuje, jak propastné rozdíly panují mezi jednotlivými regiony, a tudíž i zeměmi. Na opačném konci hodnocení totiž stojí Bulharsko a Rumunsko.

Nejbohatší regiony v EU v roce 2007
regionPPS*
1. centrum Londýna334
2. Lucembursko275
3. Brusel221
4. Hamburk192
5. Praha172
6. centrum Paříže169
*PPS - standard kupní síly, číslo je indexem průměru EU. Ten je roven 100.

Eurostat v žebříčku používal své vlastní rozdělení zemí na regiony a taktéž PPS. Index toho čísla byla pro celou sedmadvacítku stanoven na 100. Nejchudší regiony v Rumunsku a Bulharsku pak dosahují pouze 26 a 27 procent PPS.

Přestože má Praha získala v indexu 172 procent, najdou se v ČR rovněž regiony, které patří v Evropě mezi nejchudší. Podle EU tak nejhůře dopadl severozápad Čech s hodnotou 61,7 procenta.

Bohatství regionů v ČR podle Eurostatu v roce 2007:
regionPPS
Praha171,8
Střední Čechy75,2
Jihozápad71,1
Severozápad61,7
Severovýchod65,9
Jihovýchod71,7
Střední Morava62,3
Moravskoslezský region
67,5
 *PPS - standard kupní síly, číslo je indexem průměru EU. Ten je roven 100.