Česká republika mohla být navíc ještě na konci loňského roku spokojena s tím, že přes růst nezaměstnanosti, zůstávala v tomto ohledu pod evropským průměrem. Nyní se však již pohybuje na listopadovém evropském průměru - 9,2 procenta. [celá zpráva

Relativně dobré zprávy přinesl na pozadí globálního hospodářského poklesu sektor průmyslu. Do popředí vystupuje výrazné zmírnění poklesu průmyslové produkce ve třetím čtvrtletí 2009. Zatímco v prvním a druhém kvartálu tohoto roku se průmysl ve srovnání se stejnými časovými úseky roku 2008 propadl o 19,0 respektive 18,1 %, ve třetím dosáhl pokles "pouhých" 13 %. (V listopadu 2009 již průmyslová produkce podle prvních odhadů ČSÚ dokonce meziročně rostla o 0,2 %).

Stavebnictví se ve třetím čtvrtletí 2009 rovněž relativně dařilo. Ve zmíněném třetím kvartále jeho produkce prakticky stanovala na úrovni 3. kvartálu předchozího roku.


 Vývoj hrubé přidané hodnoty ve 3. čtvrtletí 2009
 

meziroční
změna
v % 

Podíl odvětví v % 
3/4 2008
3/4 2009
Ekonomika celkem -4,0
100
100
Průmysl celkem
-11,1
29,8
29,5
- z toho: zpracovatelský
-9,0
23,3
22,8
Stavebnictví
-1,3
6,8
7,1
Obchod a doprava
-2,5
25,3
24,5
Peněžnictví a podnikat. služby
0,1
18,2
18,7
Pramen: ČSÚ, propočty MPO

Ministerstvo obchodu a průmyslu ve své analýze upozorňuje, že při meziročním srovnání zaostává výkonnost národního hospodářství za úrovní roku 2008 (za prvních devět měsíců roku 2009 se HDP meziročně snížil o 4,3 %). Meziroční propad ovšem zažily téměř všechny evropské ekonomiky s výjimkou Polska, které díky silnému domácímu trhu vykazuje jednoprocentní růst.