Zvyšování věku pro odchod do důchodu se podle dřívějšího zákona mělo u mužů a bezdětných žen zastavit na 63 letech, u žen s dětmi na 59 až 62 letech.

Podle loni schválené předlohy to ale bude až v 65 letech u mužů a žen bez dětí nebo s jedním dítětem a v 62 až 64 letech u žen s více dětmi.

Zvyšování důchodového věku se dotkne již mužů narozených v roce 1954 a žen narozených v letech 1957 až 1961 (v závislosti na počtu dětí). U dříve narozených se již věk neprodlužuje. Například muž narozený v roce 1954 už dnes má reformou dáno, že splní věk pro nárok na důchod až v 63 letech a dvou měsících (podrobněji viz tabulka).

Na důchod se bude pracovat víc let

Pro vznik nároku na důchod se bude také pracovat delší dobu. Potřebná doba pojištění nutná pro vznik nároku na starobní důchod totiž stoupne postupně z 25 až na 35 let. Příští rok tak budou mít po dosažení potřebného věku na důchod nárok lidé, kteří byli v systému důchodového pojištění minimálně 26 let.

Zvedá se také věková hranice potřebná pro přiznání trvalého vdovského nebo vdoveckého důchodu. Na tu zatím zvyšování důchodového věku nemělo žádný vliv.

Od ledna se minimální věk potřebný pro nárok na trvalý vdovský a vdovecký důchod u žen a mužů skokově srovnává na 58 let a dva měsíce. Nyní na něj mají nárok ženy po 55. a muži po 58. roce věku. Během dalších let bude navíc stoupat spolu s důchodovým věkem, a to až na 61 let v roce 2026.

Zavádí se námitkové řízení

Potřebná doba pojištění se začne od ledna zvedat i u poměrných důchodů přiznaných po 65 letech věku. Zatímco doposud stačilo 15 let pojištění, nově to bude až 20 let po roce 2013. Současně se bude zvyšovat také věk potřebný pro poměrný důchod. Ten bude nově vždy o pět let vyšší, než důchodový věk muže stejného data narození.

Zároveň se do doby pojištění přestane počítat studium po 18. roce věku, a to bez ohledu na to, jestli jde o středoškolské, vyšší odborné, nebo vysokoškolské. Těm, kdo studovali před 1. lednem 2010, se ale doba studia na důchod ještě započítá.

Jak se bude zvyšovat odchod do penze
(údaje v letech + měsících)
rok narozenímužžena bezdětnážena (1 dítě)žena (2 děti)žena (3 děti)žena (4 děti)žena (5 a více dětí)
194661 + 1059 + 858 + 45755 + 855 + 854 + 4
1947626058 + 857 + 4565654 + 8
194862 + 260 + 45957 + 856 + 456 + 455
194962 + 460 + 859 + 45856 + 856 + 855 + 4
195062 + 66159 + 858 + 4575755 + 8
195162 + 861 + 46058 + 857 + 457 + 456
195262 + 1061 + 860 + 45957 + 857 + 856 + 4
1953636260 + 859 + 4585856 + 8
195463 + 262 + 46159 + 858 + 458 + 457
195563 + 462 + 861 + 4 6058 + 858 + 8 57 + 4
195663 + 66361 + 860 + 4595957 + 8
195763 + 863 + 46260 + 859 + 459 + 458
195863 +1063 + 862 + 46159 + 859 + 858 + 4
1959646462 + 861 + 4606058 + 8
196064 +264 + 26361 + 860 + 460 + 459
196164 + 464 + 463 + 46260 + 860 + 859 + 4
196264 + 664 + 663 + 862 + 4616159 + 8
196364 + 864 + 86462 + 861 + 461 + 460
196464 + 1064 + 1064 + 46361 + 861 + 860 + 4
1965656564 + 863 + 4626260 + 8
196665656563 + 862 + 462 61
19676565656462 + 86261 + 4
196865656564636261 + 8
196965656564636262
Pozn.: tučně - podle schválené novely
Zdroj: ČSSZ, MPSV, vlastní výpočty

Pokud lidé nesouhlasí s rozhodnutím správy sociálního zabezpečení, mohou jí nově ve lhůtě třiceti dnů podat písemnou námitku a ČSSZ musí své rozhodnutí přezkoumat. Absolvování námitkového řízení bude ale také podmínkou pro případnou žalobu u soudu. Nyní se lidé obraceli rovnou na soud.

Jak nově splnit dobu pojištění?

Novou možnost, jak splnit potřebnou dobu pojištění ale současně získají invalidé starší 38 let. „Pokud nesplní podmínku získání pěti let pojištění během deseti let před vznikem invalidity, bude se ještě zjišťovat, zda splňují podmínku alespoň deseti let pojištění v období dvaceti let před vznikem invalidity,“ potvrzuje Filipová.

Od ledna se bude ČSSZ splnění této podmínky automaticky sledovat ve všech nových případech. Lidé, kteří nyní kvůli nesplnění minimální doby pojištění na invalidní důchod nedosáhli, si o to ale budou muset požádat.

Pokud se ukáže, že deset let pojištění z dvaceti let před vznikem invalidity splňují, a invalidní byli nepřetržitě až do začátku ledna 2010, mohou nově invalidní důchod získat. Nelze jej ale čerpat zpětně, ale až od začátku roku 2010.