Uvedly to Hospodářské noviny s odvoláním na Josefa Kalíška z firmy IDS, která stavbu pro magistrát řídí. Tunel bude zprovozněn 20. prosince 2012, uvedl Kalíšek.

Samotný tunelový komplex Blanka, který povede od křižovatky Pelc Tyrolka k ulici Myslbekova, bude přitom podle mluvčího magistrátu Jiřího Wolfa dokončen podle plánu v druhé polovině roku 2011.

Mezi Blankou a současným Strahovským tunelem se ale staví další část tunelů, kterou nebuduje stavitel Blanky, firma Metrostav. Tento úsek s budoucí křižovatkou Malovanka má řádný termín dokončení v červnu 2012.

"Po stavebním dokončení jihozápadní části městského okruhu musí následovat technologické propojení tak, aby celý soubor dopravních staveb byl uveden do provozu 20. prosince 2012," uvedl Wolf.

Video

Tunel Blanka - vizualizace

O dokončení tunelového komplexu Blanka na podzim v roce 2011 dlouhodobě mluví primátor Pavel Bém (ODS). Podle Wolfa ale měl vždy na mysli dostavění tunelů, nikoli propojení obou staveb.

Tunelový komplex Blanka bude součástí severozápadní části městského okruhu, staví se mezi Malovankou a Pelc Tyrolkou. Dlouhý bude více než 6300 metrů, z toho samotné tunely budou mít asi šest kilometrů.