Pro kraje a podniky je klíčové to, že peníze by už mohly nově dostávat v okamžiku realizace schváleného projektu.

Příliš velká fluktuace úředníků

Nyní by se mohlo čerpání ještě zrychlit díky stanovení jednotných pravidel odměňování těch, kteří stojí za zaváděním Národního strategického referenčního rámce (NSRR) v programovém období 2007–2013, což je klíčový dokument týkající se čerpání fondů EU. Důvodem opatření je dosud značná fluktuace specializovaných úředníky mezi jednotlivými institucemi veřejné správy a odchodům do soukromého sektoru. Metodiku již projednala vláda

 MMR: S vyčerpáním financí žádný problém

Podle MMR to nyní vypadá tak, že ČR nebude mít problém s využitím přidělených dotací na rok 2007 ve výši 90,6 miliardy korun.. K roku 2007 se údaje vztahují proto, že peníze z fondů EU členské země vždy čerpají zpětně – mají na to tři roky od výchozího roku přidělení prostředků. Peníze z roku 2007 budou tedy k dispozici do konce roku 2010.

Nejvíce dotací jde do dopravy a podnikání

Na tomto pokroku se podílejí především Operační program Doprava, kde bylo příjemcům vyplaceno během čtyř týdnů dalších 8,4 miliardy korun, OP Podnikání a inovace (v témže časovém úseku 1,1 miliardy korun) a Regionální operační program Severovýchod (770 milionů korun).

Kromě toho MMR chystá další kroky, které by měly vést k urychlení v proplácení projektů již v době jejich realizace, a ne až po skončení nebo poskytování zvýhodněných úvěrů a záruk. Dále se hovoří o zjednodušení legislativy tak, aby se usnadnilo vykazování výdajů, či nasměrování dotací do oblastí s nejvyšším růstovým potenciálem, jako do infrastruktury, rozvoje lidských zdrojů nebo inovativních technologií.

V praxi tak například Regionální operační program Severovýchod začal příjemcům proplácet ještě nezaplacené faktury od jejich dodavatelů, Operační program Životní prostředí zase v letošním roce vyhlásil více výzev než původně plánoval.