"Pracovaly jsme někdy i na kolenou, ale nedostaly jsme to, co nám bylo slíbeno. Některé z nás jsou nyní úplně bez peněz,“ řekla Právu jedna z žen, která si nepřála být jmenována.

Požadují více než milión

Po úklidové firmě teď ženy požadují zaplacení více než miliónu korun. Ta se ale brání tím, že nikdy neměla s Ukrajinkami žádný smluvní vztah. Sama ale potvrdila odvedenou práci Ukrajinek tvrzením, že jim nezaplatila, protože jí měly prostřednictvím různých fakturačních firem způsobit neupřesněné daňové škody. 

Ukrajinky dokonce podaly kvůli škodě, která jim vznikla, trestní oznámení. Písecký vyšetřovatel však celou věc odložil s tím, že nedošlo k žádným skutečnostem, které by vedly k zahájení úkonů trestního řízení.

"Je přitom zarážející, že nejdříve vyslechl potenciálního pachatele, a to jednatele společnosti 3D Cleaning, pak provedl lustrace poškozených osob – například zda jsou evidovány v databázi cizinecké policie, následně vyslechl mne a věc uložil pod číslem jednacím jako podání neodůvodněné a neopodstatněné. Vůbec se nezabýval výslechy svědků, aby věc mohl objektivně posoudit,“ řekl Právu Lorant Lazár ze společnosti Corvinus CZ, která poškozené Ukrajinky zastupuje. 

Spolehl se jen na výpověď jednatele

Policista se tak podle něj spolehl pouze na výpověď jednatele úklidové firmy a k zahájení šetření ho nepřesvědčily ani docházkové listy za loňský říjen až letošní únor se jmény Ukrajinek a údaji o odpracovaných hodinách, které byly vyplňovány a podepisovány samotnými zaměstnanci 3D Cleaning.

Podle Ukrajinek jim vedení 3D Cleaning jasně dalo na vědomí, že musí být vedeny u fakturační společnosti, plátce DPH, jinak že neumí dostat do nákladů vyplacené peníze. "Prakticky to znamenalo, že ženy se musely spoléhat na korektnost 'spřátelených firem‘, aby jim vůbec byly peníze vyplaceny,“ upozornil Lazár.  

3D Cleaning tvrdí, že skutečnost, že Ukrajinky nedostaly zaplaceno, není její problém. "Společnost 3D Cleaning do dnešního dne neobdržela řádné vyúčtování prací, o kterých se zmiňujete, a nebyla ani vystavena faktura, kterou by mohlo dojít k úhradě. Ukrajinky, jež nedostaly zaplaceno, se tak musí v první řadě obrátit na svého zaměstnavatele, aby provedl vyúčtování a řádně vyfakturoval,“ sdělil Právu právník 3D Cleaning David Řezníček.

Práci odvedly, výdělek neviděly

Podle Lazára to ovšem není pravda. "Faktury vystavené společností Olba Trading, s. r. o., číslo 9 až 17 v hodnotě zhruba 470 tisíc korun byly vráceny pro údajně formální a obsahové nedostatky. Z těchto faktur byl jednatel společnosti ochoten zaplatit pouze 250 tisíc korun, přičemž požadoval právní záruky formou písemné dohody, že v případě vyplacení těchto peněz již nebudou činěny žádné finanční nároky ze strany Ukrajinek,“ řekl Lazár. Podle něj byla v minulosti problémová pouze jedna faktura a pochybení bylo navíc jen formální.