Změny se v praxi plně projeví podle expertů kolem roku 2015. Podle Marka Richtera z PricewaterhouseCoopers Audit budou klíčovou roli hrát následující faktory:

Pojišťovny nyní zvažují opuštění některých geografických trhů, případně omezení nabídky některých produktů na těchto trzích. Omezené zdroje kapitálu limitují ochotu vystavovat se riziku. Prudce tak vyroste možnost zvýšit tržní podíl a příležitosti pro ty, kteří se rozhodou daný produkt prodávat a na daném trhu dále působit. To jim umožní stát se významnými hráči v daném odvětví.

Jednodušší produkty

Požadavky spotřebitelů na spořící a investiční produkty, společně s očekáváním ohledně jejich distribuce, dostanou v mnohých oblastech nový směr.  Například na rozvinutých trzích se zákazníci znovu přikloní k jednodušším produktům. Klienti pojišťoven budou preferovat spolupráci s nezávislými poradci s tím, že od nich dostanou fundovanou a nezávislou radu ohledně produktů a souvisejících rizik.

Náklady na kapitál

Poté, co se sníží volatilita oceňovacích modelů a zvýší dostupnost kapitálu, očekává se vlna fúzí a akvizic. Náklady na kapitál však budou vyšší než dosud. Pojišťovny se stabilní rozvahou a důvěryhodným vedením nejlépe uspějí v získání podpory investorů a finančních institucí pro svůj další rozvoj.

Koncentrace služeb

Pojišťovny se soustředí na optimalizaci nákladů s cílem zvýšit svou cenovou konkurenceschopnost. Jsou například vyhodnocovány služby, které budou prováděny v rámci center sdílených služeb.

Bez shody na srozumitelném a srovnatelném základu účetnictví a výkaznictví pro sektor pojišťovnictví bude pro pojišťovny více a více obtížné soutěžit o kapitál s dalšími odvětvími.

Vztah mezi veřejným a privátním sektorem se změní, protože vlády více ovlivňují pojistný trh. Vlády mají nyní kontrolu nad značnou částí aktiv pojišťoven a není zřejmé, kdy se tento majetek vrátí do rukou soukromého sektoru. Pod tlakem jednotlivých národních vlád bude dohled intenzivnější a regulace více podléhat národním prioritám v jejich výkladu a aplikaci. Pojišťovny budou čelit větší nedůvěře ze strany regulátora.

Regulace bonusů

Pojišťovny budou odvozovat výkonnostní odměňování svých managementů a zaměstnanců od ukazatelů navázaných na riziko a na kvalitu jejich portfolií ve střednědobém časovém horizontu. Určení odměn tak může vyžadovat práci pojistného matematika. Pojišťovny budou také čelit větší regulaci v oblasti odměn a bonusů.

Stabilita daňového režimu bude vedle otázek zvýšení daňových příjmů a zpřísnění daňových pravidel pro offshore společnosti klíčovým kritériem pojišťoven jak pro jejich přestěhování, tak i pro určení sídla a místa podnikání. Vlády budou pod tlakem rostoucích dluhů a rozpočtových schodků usilovat o vyšší daňové příjmy. Nejen pro pojišťovny to bude znamenat další zlepšení daňového plánování a zvýšené požadavky na transparentnost.

Zajistitelé – všechno jinak

Zatímco někteří věří, že sektor zajištění má silné dlouhodobé vyhlídky, ostatní předpovídají, že poptávka se propadne v mnohých rozvinutých zemích a bude soustředěna na nejistější a rizikovější produkty. Toto by zvýšilo požadavky na základní kapitál zajistitelů a očekávání investorů na výnosy na těchto trzích a nakonec vedlo k přehodnocení obchodního modelu.