Hlasování rady hlavního města Prahy by podle nové protikorupční strategie mělo být jmenovité a uchazeči o veřejné zakázky by museli povinně prokazovat vlastnickou strukturu. Návrh protikorupční strategie dále například doporučuje posílení pravomocí NKÚ a jejich rozšíření na kraje, razantní opatření v oblasti smluvních vztahů a prodeje majetků.

V protikorupční strategii se výslovně uvádí, že „proces přípravy, projednávání, schvalování a podepisování smluv a jejich dodatků uzavíraných pražským magistrátem není upraven vnitřním předpisem a oprávnění k podepisování smluv je upraveno pouze v obecné rovině.“ A to by se mělo změnit. Jenže ne všem klíčovým úředníkům se pochopitelně tento postup zamlouvá.

Rok příprav

Protikorupční strategie vypracovaná náměstkyní pražského primátora Markétou Reedovou  podle ní naráží na obstrukce, které již trvají měsíce.

„Protikorupční strategii jsem předložila po více jak roční přípravě a několikastupňovém připomínkování Radě hl.m. Prahy již v červnu tohoto roku. Materiál měl být ještě projednán v Kontrolním výboru zastupitelstva, ale po třech měsících čekání jsem obdržela písemné připomínky, které zazněly již v minulosti, a to ze strany některých úředníků, kteří nebyli schopni se vyrovnat s objektivním hodnocením jejich práce,“ prohlásila v úterý Reedová.

Většina připomínek se týkala výsledků nezávislého externí analýzy korupčních rizik, které byly vypořádány a projekt byl městem přijat.

Náměstkyně primátora: Zametají to pod koberec

Protikorupční strategie Prahy se měla původně na Kontrolním výboru magistrátu opět projednávat zítra. „Dojde-li k dalšímu odkládání jejího projednání, budu to považovat za úmyslné obstrukce a snahu zamést tento klíčový materiál pod koberec,“ prohlásila dnes odpoledne náměstkyně Reedová. Následně na to bylo jednání Kontrolního výboru o protikorupční strategii skutečně zrušeno, a to předsedou výboru Františkem Hoffmanem. "K tomuto postupu Kontrolního výboru už nemám více co dodat. Příští termín jednání bude prý, snad, možná 4.listopadu," reagovala šokovaná Reedová.

Posvěceno odborníky

Připomínkování návrhu protikorupční strategie Prahy se mimo jiné účastnili zástupci protikorupční služby Policie ČR, představitelé Transparency International a poradenských společností PwC a Ernst&Young.

Transparency International považuje protikorupční strategii za kvalitní. „Předložený materiál přesvědčivě dokazuje vážně míněnou snahu o pečlivou analýzu všech procesů, které mohou být deformovány korupcí. Obzvláště příznivě hodnotím detailní identifikaci korupčních rizik,“ uvedl ředitel Transparency International ČR David Ondráčka.

Nejvíce je korupcí na pražském magistrátu podle materiálu zasaženo zadávání veřejných zakázek, nakládání s majetkem města a uzavírání smluv.