V současné době podle ministra ještě nelze říci, jestli budou případným zrušením těžebních limitů dotčeny nějaké obce. Návrh nové energetické koncepce stačil vzbudit ale právě v této souvislosti kontroverze ještě před jeho dnešním zveřejněním.

Navíc návrh nové energetické koncepce státu počítá se zvýšením podílu jaderné energie na tuzemském energetickém mixu z 15 procent v roce 2005 až na 25 procent v roce 2050, a to díky dostavbě dalších bloků jaderných elektráren Temelín a Dukovany.

Koncepce zároveň předpokládá další těžbu uranu. Posílena má být také role zemního plynu a obnovitelných zdrojů, naopak podíl energetických zdrojů na tuhá paliva má klesnout ze 42 procent na 20 procent v roce 2050.

Posílena má být v energetickém mixu ČR do roku 2050 také role plynných paliv z 18 procent v roce 2005 na 21 procent a obnovitelných zdrojů ze čtyř procent na 15 procent. Naopak podíl energetických zdrojů na tuhá paliva má klesnout ze 42 procent na 20 procent v roce 2050. Kapalná paliva mají do roku 2050 klesnout z 21 procent na 19 procent.