Podle PPF se má stát nový holding lídrem trhu střední a východní Evropy. Janků má ve společnosti 25procentní podíl, zbytek vlastní PPF.

Aktivity firem, sídlících oficiálně v Nizozemsku, se podle ÚOHS překrývají pouze v oblasti pronájmu nebytových prostor a developerské činnosti. "V obou těchto oblastech nedosáhne tržní podíl vzniklého holdingu takových hodnot, které by vzbuzovaly obavy z možného narušení hospodářské soutěže," uvedl Chalupa. V obou uvedených oblastech působí řada konkurentů.