O souhlas ovládnout Čechofracht požádala společnost BXR Logistics se sídlem v nizozemském Amsterodamu v květnu. Firma patří do Bakalovy skupiny RPG. BXR Logistics je stoprocentním vlastníkem firmy New World Resources Transportation, která je jediným majitelem OKDD. Bakala koupí získá významný podíl na tuzemském trhu železniční dopravy, námořní, letecké a železniční spedice a logistiky.

Rozhodnutí ÚOHS zatím nenabylo právní moci, uvedl Chalupa. "Během úvodní části šetření úřad na základě několika stížností pojal obavu z toho, že by spojení mohlo vyústit v podstatné narušení hospodářské soutěže," uvedl mluvčí.

Činnost obou firem v ČR se podle ÚOHS překrývá zejména v oblasti poskytování logistických služeb. Úřad zaměřil svou pozornost mimo jiné i na oblast přepravy a zasilatelství hnědého uhlí. V něm bude mít subjekt vzniklý fúzí významné postavení. Toho se také týkaly stížnosti, které ÚOHS obdržel a jimž nakonec nevyhověl.

Důvodem je, že v této oblasti trhu působí mnoho konkurenčních firem. Odběrateli těchto služeb jsou pak podle Chalupy společnosti z oblasti výroby elektřiny, ocelářství či chemického průmyslu, které mají silnou vyjednávací pozici. "Mohou tak na případnou změnu cen reagovat přechodem k alternativnímu dopravci," míní mluvčí.

Bakalova firma loni vydělala 220 miliónů

OKD, Doprava je po Českých drahách druhým největším železničním přepravcem v zemi. Loňské tržby vystoupaly na 4,7 miliardy korun a provozní zisk dosáhl 220 miliónů.

Čechofracht působí na trhu mezinárodní přepravy od roku 1952, především v mezinárodním zasilatelství, námořní a železniční spedici, letecké přepravě, logistice a skladování. Součástí skupiny jsou železniční cargo operátor SPEDI-TRANS Praha, dále silniční nákladní dopravce BlueTrucks a specializovaná společnost pro pronájem a údržbu cisteren VADS. Skupina Čechofracht dosáhla podle předběžných hospodářských výsledků v roce 2008 tržeb přibližně 5,1 miliardy Kč a provozního zisku přes 200 milionů korun.