Koncem července proto Béma vyzvali otevřeným dopisem, aby se postaral o nápravu. Ten rovněž otevřeným dopisem mimo jiné odvětil, že dotace od města je v evropském kontextu mimořádná a neobvyklá.

„Odbory na schůzce dospěly k tomu, že nejsou sice spokojené s Bémovým vyjádřením, ale kvitují jeho přístup a slib vyvolání dialogu,“ řekl Právu předseda odborového sdružení pražských dopraváků Petr Pulec.

„Slibem nezarmoutíš, ale musíme počkat, jak to všechno dopadne. Stávkové výbory pracují dál,“ dodal Pulec. O dialogu se tento týden hovořilo i na jednání představenstva DP o finanční situaci a to posléze rozhodlo o vytvoření pracovní skupiny, v níž budou zastoupeny město, DP a Ropid.

Právě od této skupiny, která má navrhnout řešení, si odboráři hodně slibují. V pátek chtějí požádat, aby byli jejími členy, protože potřebují relevantní informace.