Důvěra spotřebitelů v červenci meziměsíčně klesla o dva body. Naopak důvěra podnikatelů o 1,5 bodu vzrostla. Ve srovnání s červencem 2008 je ukazatel souhrnného indikátoru důvěry o 23 bodů nižší, důvěra podnikatelů klesla o 26 bodů a důvěra spotřebitelů se snížila o 11 bodů.

Ze šetření mezi spotřebiteli v červenci vyplynulo, že pro příštích 12 měsíců očekávají zhoršení celkové ekonomické situace i své finanční situace. "Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se v červenci oproti minulému měsíci zvýšil. Podíl respondentů, kteří mají v úmyslu spořit, se nezměnil," uvedl ČSÚ.

V průmyslu se v červenci hodnocení současné celkové ekonomické situace oproti červnu téměř nezměnilo. Hodnocení celkové poptávky se mírně zvýšilo a zlepšilo se i hodnocení zahraniční poptávky. Zásoby se podle mínění respondentů snížily. Pro příští tři měsíce jsou očekávání respondentů ohledně vývoje výrobní činnosti i zaměstnanosti příznivější než v červnu. Očekávání celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou stejná jako v červnu, pro příštích šest měsíců jsou vyšší.