Největší škody, 1,3 miliardy korun, živel na Novojičínsku způsobil na státním majetku. Na majetku obyvatel pak povodeň způsobila škodu 545 miliónů korun. O přibližně 50 miliónů méně bude stát oprava majetku zaplavených obcí.

"Podnikatelé utrpěli škodu 264 miliónů korun a škody na majetku kraje jsou vyčísleny na 460 miliónů korun," řekl Palas s tím, že odhady škod jsou velmi kvalifikované a asistovali u nich soudní znalci.