Poměr celkového dluhu k disponibilním příjmům domácností se loni zvýšil v Česku na téměř 50 procent ze 45 procent v roce 2007. V roce 2005 byl poměr 34 procent.

Tempo růstu zadlužování se přitom podle ČNB začalo loni výrazně snižovat. Rovněž během roku 2009 by měly ukazatele zadlužování domácností jen velmi mírně růst či dokonce stagnovat.

Celkový dluh obyvatelstva u finančních institucí se loni zvýšil na přibližně 950 miliard korun. I nadále se na této částce nejvíce podílejí úvěry na bydlení s 65 procenty, zhruba pětinu tvoří bankovní spotřebitelské úvěry a zbytek nebankovní úvěry.

Rizikem je nezaměstanost a krize

Rizikem pro další vývoj je podle zprávy zhoršení platební schopnosti domácností kvůli horšící se situaci na trhu práce a poklesu disponibilních příjmů domácností. Ty by následně nemusely mít dostatek prostředků na splácení úvěrů.

 

Vyšší nárůst lze očekávat zejména od druhé poloviny roku 2009 a dále, kdy se začnou naplno projevovat dopady potíží podnikové sféry na sektor domácnostízpráva ČNB

"Zvýšená nejistota ohledně budoucích příjmů domácností se podílela na postupném zpomalování vysoké dynamiky úvěrů obyvatelstvu, která převládala v několika předchozích letech," uvádí zpráva.

Hospodářská recese již přitom podle ČNB zvyšuje riziko takzvaného defaultu, tedy neschopnosti řádně a včas splácet úvěr. "Míra defaultu bankovních úvěrů domácnostem se pozvolna zvyšuje, i když mnohem pomaleji než v podnikovém sektoru," upozorňuje ČNB.

Deset procent domácností bude mít problémy

Míra neschopnosti splácet úvěr se tak může podle centrálních bankéřů z úrovně mírně nad čtyřmi procenty na počátku roku zvýšit ke konci letoška až na sedm procent.

V případě výrazně nepříznivého scénáře by tento ukazatel mohl na konci roku 2009 dosáhnout hodnoty až deseti procent. Každá desátá domácnost by se tak mohla dostat do problémů se splácením úvěrů.

"Vyšší nárůst lze očekávat zejména od druhé poloviny roku 2009 a dále, kdy se začnou naplno projevovat dopady potíží podnikové sféry na sektor domácností," uvádí zpráva.

V případě podniků je vývoj mnohem výraznější. Zatímco na počátku roku 2007 se roční míra defaultu podnikových úvěrů pohybovala okolo tří procent, na konci loňska a v prvním čtvrtletí 2009 činila asi sedm procent.

Podle odhadu ČNB vzroste ke konci letoška až k 11 procentům, v případě výrazně negativního scénáře makroekonomického vývoje dokonce k 13 procentům. Kvalita úvěrových portfolií se přitom podle ČNB při zohlednění různých náznaků výrazně zhorší až v příštím roce.