Z něj vyplývá, že celkem 62 procent Čechů se obává, že krize negativně ovlivní chod jejich domácnosti.

"Mínění, že finanční krize nebude mít dopad bezprostředně na ně samotné a na jejich rodiny vyjadřovali poněkud častěji lidé s dobrou životní úrovní své domácnosti, absolventi vysokých škol, vysoce kvalifikovaní odborní nebo vedoucí pracovníci, ale i lidé starší 60 let, respektive nepracující důchodci,“ uvedlo CVVM.

Vláda reaguje na krizi špatně

Ve společnosti nadále převládá názor, že ekonomická situace ČR je špatná. Myslí si to 60 procent respondentů. S tím souvisí i názor dotázaných, že vláda na krizi reaguje špatně, odpovědělo 57 procent lidí.

Na 24 procent respondentů si myslí opak, dalších 19 procent uvedlo, že není schopno situaci posoudit.

"Jak ukázala podrobnější analýza, odpovědi respondentů na tuto otázku se celkem pochopitelně výrazně diferencovaly podle celkového postoje, respektive důvěry k tehdejší Topolánkově vládě a podle politické orientace dotázaných,“ uvedlo CVVM.

Podle něj situaci hodnotí kladně převážně stoupenci ODS a také KDU-ČSL. Kritičtější byli ti, kteří volili strany stojící tehdy v opozici.

Více než polovina lidí se o krizi zajímá

Z průzkumu také vyplynulo, že 58 procent lidí se zajímá o dění kolem globální krize. Pouze dvě procenta dotázaných uvedla, že neví. Zbytek krize nezajímá.

Na 83 procent lidí si myslí, že dopady světových ekonomických otřesů budou pro Česko nepříznivé, přičemž k tomuto názoru se přikláněli většinou lidé se špatnou životní úrovní.