Poslanecká sněmovna má totiž hlasovat v konečném třetím čtení o novele zákona o civilním letectví, do níž jednak čtyři poslanci za ODS, jednak hospodářský výbor vložili formou pozměňovacího návrhu časovanou bombu likvidující navždy dosavadní práva jak majitelů pozemků pod současnými nebo i příštími letišti, tak práva místních zastupitelských orgánů.

Majitelé a samosprávy přijdou o svá práva

Částí pozměňovacího návrhu poslanců ODS je mj. vložení následujících článků do zákona o civilním letectví:

  • (5) Je-li letištní pozemek ve vlastnictví jiné osoby než provozovatele letiště a provozovateli letiště se prokazatelně nepodařilo dosáhnout majetkoprávního vypořádání s vlastníkem příslušného letištního pozemku, je příslušný speciální stavební úřad (pro tento účel je to Úřad pro civilní letectví!) oprávněn na návrh provozovatele letiště zřídit věcné břemeno, které je nezbytné pro provozování letiště.
  • (6) Součástí rozhodnutí podle odst. 5 je stanovení výše jednorázové náhrady podle zvláštního právního předpisu.

Jinak řečeno, když se například nějaký aeroklub nedohodne s majitelem pozemku, na němž provozuje svoji činnost - a většinou jsou to běžné travnaté plochy - stačí, když si najde podporu u kamarádů na Úřadu pro civilní letectví a ten bez ohledu na názor majitele nebo místních samosprávných orgánů může prosadit faktické vyvlastnění pozemku tím, že na něm zřídí na věčné časy věcné břemeno provozování letiště, přičemž náhrada bude jednorázově určena podle zákona o vyvlastnění.

Finta je v tom, že se za prvé vypouští z rozhodování o současných nebo budoucích letištích podmínka souladu s územním rozhodnutím, čímž se vyřazují z rozhodování místní volené orgány, a za druhé v tom, že se jakoby nic nevyvlastňuje a „jen“ se zřizuje věcné břemeno. Ale co s pozemkem, na kterém musí být provždy provozováno jen létání?

Letištěm může být skoro cokoliv

A to není všechno. Poslanci hospodářského výboru přidali do zákona o civilním letectví další body, v nichž se mj.uvádí, že na návrh provozovatele letiště doložený rozhodnutím Úřadu pro civilní letectví zapíše místně příslušný katastrální úřad u pozemků, na nichž se nachází letiště, do katastru nemovitostí způsob užití ostatní dopravní plocha. Znovu bez vlastníka, znovu bez volených samospráv.

Ano, tato úprava může z určitého hlediska být kontroverzníBohuslav Sobotka


A letiště je definováno opravdu široce: „Letištěm je vymezená a vhodným způsobem upravená plocha, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům letadel s tím souvisejícím“. Tedy třeba i rovná louka v rekreační oblasti.

Úřad pro civilní letectví se zkrátka rozhodne, že na vašem pozemku je nebo bude nějaké letiště, a provozovatel vás nuceně jednorázově vyplatí. Ale ne za pozemek, k tomu by byl nutný souhlas majitele pozemku, ale jen za věcné břemeno. Může se přitom jednat o malé sportovní letiště, či letiště neveřejné, kde může přistávat pouze jeho majitel. Zákon to totiž nerozlišuje.

Hojda: nechceme ničit infrastrukturu

Podle šéfa podvýboru pro letectví Pavla Hojdy (KSČM), který je zpravodajem k tomuto návrhu zákona ve Sněmovně, je jeho smyslem ochrana stávajících letišť a nikoli umožnění jejich expanze do okolí.

Tedy nejde o letiště, která by měla nově vzniknout nebo se rozšířit, ale o letiště, která tam tradičně jsou několik desetiletí. Ať již jde o vojenská letiště, nebo o letiště Svazarmu, nyní aeroklubů, nebo Letecké amatérské asociace.

Hojda, jako velký fanda létání, tvrdí: „My máme jedinečnou infrastrukturu a nechceme, aby se likvidovala. Je třeba najít řešení, jak docílit toho, aby nebyli poškozeni jednak soukromí vlastníci, ale také, aby se nestalo, že soukromí vlastníci ve svém zájmu letiště zlikvidují, protože chtějí na svých pozemcích stavět rodinné domky, což je v rozporu s možností využívání letiště,“ tvrdí Hojda.

Předseda klubu ČSSD Bohuslav Sobotka se domnívá, že je nešťastné na poslední chvíli schvalovat věci, které se netýkají merita zákona. „Ano, tato úprava může z určitého hlediska být kontroverzní, a proto se jí bude klub zabývat při přípravě před třetím čtením,“ řekl v pondělí Právu.

Skutečný důvod, proč se někteří poslanci snaží vsunout do zákona o civilním letectví nové „vyvlastňující“ paragrafy, přestože podle zákona je možné ve veřejném zájmu vyvlastnit pozemky už dnes, je skutečnost, že v případě několika osob, provozujících na cizím pozemku létání, by veřejný zájem šlo dokázat jen velmi těžko.