Počet skutečně odpracovaných hodin za týden v hlavním zaměstnání letos v 1. čtvrtletí v Česku činil v průměru 37,9 hodiny a v meziročním srovnání byl tento ukazatel o 1,1 hodiny nižší.

Počet odpracovaných hodin v týdnu podle zaměstnání a odvětví
podnikatelé44,1
zaměstnanci
ve službách38,4
v zemědělství
38,1
v průmyslu
37

Výrazně se letos v prvním čtvrtletí podle ČSÚ snížil celkový objem odpracovaných hodin zaměstnanců (o 3,7 procenta), zatímco počet odpracovaných hodin podnikatelů klesl o necelé jedno procento. "V podnikatelské sféře se tak projevil pozitivní vliv celkového nárůstu počtu podnikajících, i když průměrný týdenní počet skutečně odpracovaných hodin v hlavním zaměstnání v této kategorii také poklesl," uvedl ČSÚ.

 

Přibývá podnikatelů, částečných úvazků i nezaměstnaných

Celkový počet pracujících v hlavním zaměstnání v civilním sektoru českého hospodářství v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně klesl o 10 700 na 4,9 miliónu osob. "Tento celkový pokles byl způsoben především negativním vývojem počtu pracujících v postavení zaměstnanců, zatímco podnikatelská složka včetně pracujících rodinných příslušníků dále meziročně rostla," uvedl ČSÚ.

V prvních třech měsících letošního roku přesáhl počet pracujících na částečný úvazek hranici 264 000 a byl tak o 34 000 vyšší než v prvním čtvrtletí 2002, od kdy jsou k dispozici srovnatelné údaje, a o 24 000 vyšší než v minulém roce.

Míra nezaměstnanosti v prvním čtvrtletí letošního roku v Česku podle údajů ČSÚ meziročně stoupla na 5,8 procenta. Během prvního čtvrtletí rekordně narostl počet nezaměstnaných, nejvíce od začátku šetření v roce 1993.