Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v březnu meziročně nižší o 14,7 procenta. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 16,7 procenta, z toho zakázek ze zahraničí o 15,5 procenta.

V podnicích s 50 a více zaměstnanci se evidenční počet zaměstnanců snížil o 9,9 procenta, průměrná mzda v těchto podnicích pak vzrostla o 2,4 procenta.

Meziroční změny nezahrnují očištění od počtu pracovních dnů. Březen 2009 měl oproti stejnému měsíci předchozího roku o dva pracovní dny více. "Odhadujeme, že po očištění od těchto vlivů průmyslová produkce meziročně klesla o 20,9 procenta," uvedl dnes ČSÚ.

Výsledky statistikové zpracovali na základě údajů z pravidelného měsíčního šetření pořízených a zpracovaných k 24. dubnu. V tomto termínu předložilo výkaz 73 procent podniků, které mají zpravodajskou povinnost. Jejich podíl na celkových tržbách činil 82 procent.

Údaje podniků, jež k uvedenému datu zpravodajskou povinnost nesplnily, ČSÚ odhadl s využitím matematicko-statistických metod. Dnešní průběžné výsledky se proto mohou lišit od údajů, které ČSÚ zpřesní a zveřejní 12. května.