Sdružení hodnotilo všech 438 ve světě provozovaných bloků. Temelín je v tomto ostře sledovaném parametru téměř čtyřikrát lepší než světový průměr a společně s Dukovany se řadí na nejvyšší příčky pomyslného žebříčku bezpečnosti.

K dobrému výsledku přispělo podle mluvčího temelínské elektrárny Marka Svitáka nastavení vhodného chemického režimu, využití kvalitních konstrukčních materiálů v jaderné části elektrárny a také přísné dodržování všech bezpečnostních pravidel.

„Určitě pomohlo i to, že jsme jako mladá elektrárna mohli nasbírat zkušenosti z Dukovan, slovenských jaderných elektráren, ale i dalších světových elektráren. To je také velká výhoda jaderné energetiky. Světová jaderná komunita si totiž mezi sebou, na rozdíl od jiných průmyslových odvětí, dobré zkušenosti ochotně vyměňuje,“ poznamenal Sviták.

Běžně je každý člověk nepřetržitě vystaven radioaktivnímu ozáření.

Podle údajů Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO) se nejvíce na celkové osobní dávce jedince podílí přírodní zdroje a to 89 procenty. Zbylých 11 procent tvoří umělé zdroje, zejména lékařské aplikace. Z nich připadá 0,04 procenta na jaderné elektrárny.