Zákazníci si tak časem budou moci zřejmě zakoupit i jiná balení, než na jaká jsou dnes zvyklí. K dostání budou třeba čtvrtkilogramová balení mouky či cukru či naopak dvoulitrové krabice mléka.

Standardizovaná balení u potravin i dalších výrobků se ruší na základě směrnice, která byla schválena před dvěma lety (směrnice 2007/45/ES z 5. září 2007). Ta stanoví, že „členské státy nesmějí odmítnout, zakázat ani omezit uvádění na trh výrobků v hotovém balení z důvodů týkajících se jmenovitých množství balení“.

Přeloženo do češtiny by nikdo neměl shora určovat, že třeba máslo se má prodávat jen ve čtvrtkilovém balení a mléko jen v litrové láhvi či krabici.

Opatření je hájeno tím, že „svoboda volby jmenovitých množství zvyšuje v mnoha odvětvích svobodu výrobců v poskytování výrobků podle obliby u spotřebitelů a posiluje hospodářskou soutěž, i pokud jde o kvalitu a ceny“.

Směrnice připouští výjimky pro určitá odvětví a zároveň stanoví pro některé výrobky přechodná období. Tak pro mléko, máslo, sušené těstoviny a kávu je možné zachovat nynější pravidla pro velikost balení až do 11. října 2012. Prodej bílého cukru může být velikostně omezen ještě o rok déle. Časově neomezená výjimka platí jen pro víno a lihoviny, ne však pro pivo.

Od států unijní dokument vyžaduje, aby poskytly „větší množství informací pro spotřebitele a průmysl“ o jednotkových cenách – tedy o cenách za kilogram či litr zboží. To se ale mělo stát už před 11. říjnem 2008, což byl termín pro převedení směrnice do práva všech členských států, nebo nejpozději před 11. dubnem 2009, odkdy se směrnice začala používat.

Větší výběr, či nový prostor ke zdražování

V Česku tím pozbývá platnost vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu, která u vybraného sortimentu potravin obvyklou velikost či gramáž předepisovala.

Nová směrnice má své příznivce i odpůrce. Ti první poukazují na to, že se spotřebitelům rozšíří výběr a nebudou nuceni plýtvat potravinami, k němuž při koupi zbytečně velkých balení často dochází. Podle vyjádření mluvčího ministerstva průmyslu a obchodu Tomáše Bartovského se výrobcům uvolní ruce i v inovacích či v reklamě.

Uvolnění regulace v této oblasti má i hodně kritiků. „Určitě to přináší nové možnosti pro nenápadné zdražování,“ myslí si právnička Sdružení obrany spotřebitelů Eva Strnadová. Lidé podle ní při nákupech často vůbec nečtou údaje na výrobku a koupí jej v domnění, že jde o běžnou gramáž.
Naprostá většina tuzemských výrobců se dušuje, že toto uvolnění nezneužijí. Argumentují také tím, že změnit gramáž zavedených výrobků by si vyžádalo vysoké náklady na úpravy balicích linek, výrobu nových obalů.

„Tato směrnice nás nijak neovlivní ani kvůli ní neplánujeme žádné výrazné změny obalů či hmotností,“ uvedla Andrea Jandová, mluvčí společnosti Unilever ČR, která v Česku vyrábí a prodává široký sortiment rostlinných tuků, zmrzlin či drogistického zboží.

Jak upozornila, k lepší orientaci přispívá v poslední době také to, že většina obchodů už uvádí také jednotkovou cenu (za kilogram, za litr apod.). To lidem umožňuje jednoduché porovnání cen bez ohledu na velikost konkrétního balení.