"Na základě čísel, které máme teď, by deficit pod 150 miliard korun pro rok 2010 byl velmi úsporný rozpočet," dodal Kalousek.

Kalousek uvedl, že vládě do konce dubna předloží základní rámec státního rozpočtu pro rok 2010, obsahující příjmy, výdaje a další závazné ukazatele. "Předložím rámec (s deficitem) do 150 miliard korun, byť to znamená, že nevyčerpám povolené výdajové limity," uvedl.

Dodal, že kdyby dodržel výdajové limity tak, jak je schválila poslanecká sněmovna na rok 2010, dostal by se deficit rozpočtu na rok 2010 přes 170 miliard korun. "To pokládám za mimořádně nebezpečné," řekl.

Kalousek již dříve uvedl, že by se v rozpočtu neměly krátit prorůstové výdaje například na výzkum a dopravní infrastrukturu. Tvrdou redukci naopak musí projít všechny podpůrné programy a výdaje na státní správu. Rozpočet na rok 2010, který bude sestavovat úřednická vláda, by měl být podle Kalouska apolitickým technokratickým dokumentem.

Letošní schválený rozpočet počítá se schodkem 38,1 miliardy Kč, vychází ale z předpokládaného růstu ekonomiky o 4,8 procenta. Od té doby se prognózy kvůli krizi rapidně zhoršily.