Reforma současného systému obchodování s emisními povolenkami je součástí takzvaného klimaticko-energetického balíčku návrhů. Ty mají unii pomoci dostát závazku snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o pětinu proti roku 1990. Diplomaté očekávají, že právě debata o balíčku bude nejproblematičtější věcí této vrcholné schůzky.

Nyní podniky většinu povolenek, z nichž každá představuje tunu CO2, dostávají zdarma. V roce 2013 by se měl systém změnit, přičemž elektrárenské firmy by si podle původního návrhu musely nakupovat hned sto procent povolenek.

Proti tomu se ale postavily některé členské státy včetně Česka, které to před summitem označilo za zásadní věc.