Státní dluh tvoří dluhy centrální vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Státní dluh je financován pokladničními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo například půjčkami od Evropské investiční banky.

Důvodem růstu dluhu je mimo jiné červnová zahraniční emise státních dluhopisů za dvě miliardy eur (48,5 miliardy korun). Ve třetím čtvrtletí začala ČR čerpat šest tranší půjček od Evropské investiční banky za 7,2 miliardy korun.

Na domácím trhu si stát půjčil během devíti měsíců prostřednictvím dluhopisů 88,8 miliardy korun, což je přibližně polovina pro letošek schváleného limitu. Během pololetí snížil stát objem peněžních instrumentů o 36,8 miliardy korun.