„Komise posuzovala nabídku společnosti IBM Česká republika s.r.o. a jednomyslně rozhodla, že tato nabídka splňuje veškeré požadavky Ministerstva financí a zákona o zadávání veřejných zakázek, a doporučila ministrovi financí uzavřít se společností IBM smlouvu,“ komentoval mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

IBM nabídla ministerstvu cenu 2,19 miliardy korun. Kromě ní komise ještě zvažovala nabídku od firmy Indra Czech Republic. Ta však nakonec byla vyřazena pro nesplnění kvalifikačních požadavků.

Tendr se týká Centrálního účetního systému a Rozpočtového informačního systému. Zbývající dva systémy - Platební styk a Řízení státního dluhu - jsou již v provozu. Systém platebního styku provozuje Česká národní banka.

Celý projekt má za cíl propojit všechny státní organizace, jejichž hospodaření bude možné detailně sledovat. Celý systém by měl být podle dřívějšího vyjádření ředitele projektu Státní pokladna Pavla Nevšímala spuštěn v optimálním případě na přelomu let 2009 a 2010, jak uvedla ČTK.