Právu to sdělila Jolana Filipová z tiskového oddělení úřadu. Podle Kateřiny Churé z tiskového oddělení HMMC nadále jako termín spuštění zkušebního provozu platí září. „Samozřejmě, jsme rádi, že máme pravomocné integrované povolení, které je pro nás velmi důležité,“ řekla Právu Churá.

Integrované povolení stanovuje podmínky provozu z hlediska ochrany životní prostředí. V rámci povolovacího procesu se podle Filipové krajskému úřadu podařilo stanovit zpřísněné podmínky pro provoz nošovického závodu, zejména ve vztahu k ochraně ovzduší.

Jak dále uvedla, lakovna automobilky Hyundai produkuje především těkavé organické látky (VOC), které se podílejí na tvorbě přízemního ozónu, jež má škodlivé účinky na lidské zdraví. „V povolení jsou nastaveny emisní limity tak, aby v roce 2012 společnost Hyundai přešla zcela na vodouředitelné barvy. Emisní strop pro tuto znečišťující látku je stanoven ve výši 350 t/rok, oproti původnímu návrhu 800 t/rok,“ uvedla.

„Stanovili jsme automobilce Hyundai opravdu přísné emisní limity, které umožní efektivní ochranu ovzduší pod Beskydami. Věříme, že automobilka je díky moderním výrobním technologiím splní a naplní tak prakticky svůj slib přinést do České republiky jen špičkové výrobní technologie šetrné k životnímu prostředí,“ komentoval náměstek moravskoslezského hejtmana Pavol Lukša.

První evropský výrobní závod Hyundai bude v cílovém stavu v roce 2011 vyrábět 300 tisíc vozů ročně s bezmála 3500 zaměstnanci. Korejská investice v Nošovicích má přesáhnout 1,1 mld. eur.