"Loni v květnu jsme vyčlenili závod na výrobu trubek do samostatné dceřiné společnosti. Svou roli také sehrály všechny vlivy na trhu, kurzové změny, kurzové ztráty a podobně," zdůvodnil pro horší hospodaření šéf právního oddělení Jan Rafaj.

Významný dopad měl i nárůst cen vstupních surovin. "Tím, že nám se posouvá rok až do února, pociťujeme to více než ostatní firmy, které mají hospodaření do konce roku," dodal. Účetní rok měla firma od března 2007 do února 2008.

Konsolidovaný zisk ArcelorMittal Ostrava v roce 2007/2008 dosáhl 9,176 miliardy korun a konsolidované výnosy 57,745 miliardy korun. O rok dříve ostravská huť vydělala společně se svými dceřinými firmami celkem 9,9 miliardy korun čistého zisku při výnosech 61,5 miliardy korun.