Zároveň však německá vláda trvá na záměru odložit úplné otevření německého pracovního trhu pro pracovníky z novějších zemí EU až na rok 2011. Regulace tak neskončí v roce 2009, jak bylo původně plánováno.

Německá vláda se má koncepcí podle mluvčího kabinetu Thomase Stega zabývat 16. nebo 23. července. Německá vláda však údajně nevyslyšela hlasy volající po otevření pracovního trhu také pro české a polské absolventy učňovských oborů, jichž má Německo nedostatek.

Vládní koncepce rovněž přináší změkčení další podmínky pro získávání povolení k dlouhodobému pobytu. Automaticky, bez zvláštního přezkoumávání, je budou smět získat vysoce výděleční zahraniční specialisté, kteří prokážou, že si ročně vydělají alespoň 63 600 eur (1,5 miliónu korun). Dosud platila hranice 86 400 eur.

Z vládního dokumentu mimo jiné také vyplývá, že u vysokoškoláků z třetích zemí se bude v konkrétních případech i nadále zkoumat, zda nevytlačují německého uchazeče o práci. Absolventi vysokých škol a odborné síly z "třetích zemí" však budou od příštího roku dostávat "povolení k pobytu za účelem výkonu povolání", pokud v Německu pracovali dva roky v oboru, pro který jsou kvalifikováni.

Německo tak pokračuje v cestě postupného odbourávání bariér, jimiž dosud svůj pracovní trh chrání. Už loni na podzim Berlín uvolnil pracovní trh pro vybrané technické profese jako strojní inženýři, odborníci z automobilového průmyslu či elektroinženýři, a kromě toho se Německo otevřelo i zahraničním absolventům německých vysokých škol.

Omezení jen v Německu, Rakousku a Belgii

Německo stejně jako mnohé další země západní Evropy omezilo přístup na svůj pracovní trh v roce 2004 pro občany z tehdejších nových členských států EU včetně ČR z obavy před konkurencí levné pracovní síly z východu. Zpočátku výjimka ze zásady volného pohybu pracovních sil platila dva roky, pak jej Německo prodloužilo o další tři roky. Strany velké koalice v německé vládě jsou odhodlány tuto výjimku uplatňovat také v posledním možném dvouletém období od května 2009. Oficiálně o tom sice německá vláda ještě nerozhodla, ale uvnitř kabinetu v tom panuje shoda, a to i mezi klíčovými ministerstvy práce a vnitra.

Svůj pracovní trh přitom od letošního léta otevřela i Francie. Omezení tak stále platí jen v Německu, Rakousku a Belgii. Belgičané ovšem chtějí svůj trh otevřít velmi brzy.