Vyplývá to z předběžné zprávy, kterou Pačes předal premiéru Mirku Topolánkovi. Pačes zmínil, že velký problém by země mohla mít v budoucnu například s teplárenstvím. Jde o průběžné výsledky, závěrečná zpráva by měla být předána koncem září.

Premiér v pátek řekl, že před tím, než dnes zveřejněnou zprávu předá vládě, nechá ji oponovat skupinou odborníků, kteří se zabývají ekonomikou, energetikou a ekologií. Ještě oficiálně nevznikla, ale podle Topolánkova vyjádření by v ní měli zasednout Pavel Stehlík, Petr Kalaš, Miroslav Vrba, Milan Kajtman a František Janouch.

Topolánek na tiskové konferenci zdůraznil, že komise neměla za úkol řešit, zda má stát vsadit na jadernou energetiku. "Neznám nezávislou komisi, která by řekla něco jiného, než, že budeme muset," uvedl. Energetika je podle Topolánka příliš ovlivňována politiky a ideologiemi, je podle něj třeba vnést do diskuse "racionální rozměr".

Vývoj za 20 let se dá těžko odhadnout

Člen komise a exministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý představil scénáře budoucího vývoje energetiky až do roku 2050; s tím, že vývoj po roce 2030 je obtížně odhadnutelný. Předpoklady vycházejí z toho, že stát by měl do energetiky zasahovat pouze v případě, kdy to bude ve veřejném zájmu, nebo když to bude vyplývat z mezinárodních závazků země.

Dokument obsahuje podle dosavadních informací celkem pět hlavních doporučení.

Co Pačesova komise vládě doporučuje

Aktivně podporovat každé opatření, které povede k prohloubení konkurence na energetických trzích.
Přehodnotit svůj dosavadní postoj k unbundlingu (oddělení výroby a distribuce u energetických firem).
Umožnit nastartovat příslušné schvalovacích procesy (EIA), pokud ČEZ, jako hlavní domácí podnikatelský subjekt v sektoru energetiky, zamýšlí zahájit výstavbu dalšího jaderného zdroje. Jaderná energetika představuje jednu z ekonomicky i technologicky přijatelných variant výroby elektrické energie.
Ne omezovat podnikatelská rozhodnutí v oblasti těžby hnědého uhlí a je připravena otevřít diskusi o těžebních limitech podle jasně vymezených pravidel.
Do sektoru energetiky zasahovat pouze v případě, kdy to bude ve veřejném zájmu, případně to bude vycházet z mezinárodních závazků, které ČR přijala.
Nepodporovat vývoj, vedoucí v dlouhodobém horizontu k dovozní závislosti české ekonomiky nejen v případě ropy a plynu, ale i elektrické energie.
Považovat úspory energií za mimořádně významnou součást formování dlouhodobé energetické strategie. Je proto připravena věnovat této oblasti zvýšenou pozornost, vyšší finanční prostředky než dosud a systémovou podporu.
Pohlížet na obnovitelné zdroje za nezpochybnitelnou součást budoucího palivo-energetického mixu.
Urychlit procesy schvalování investičních projektů v oblasti energetiky; v tomto smyslu provede revizi stávajících zákonných i podzákonných norem a nařízení.
Věnovat zvýšenou pozornost rozvoji elektrických sítí v ČR, především možným vlivům plánovaných nových bloků na spolehlivost elektrizační soustavy.