V minulých dvou letech (2004-2006) Česko o žádné peníze nepřišlo, i když sumu taky využívalo pomalu. Z nových členských zemí o peníze přišly dvě země - Slovinsko a Slovensko. To přišlo od roku 2004 o 200 tisíc eur, Slovinko dokonce o 1,4 miliónu eur. Státy loni promeškaly lhůty, peníze schválené v roce 2004 nestačily vyčerpat do roku 2006.

Nedařilo se však i některým starým zemím. Například Německo přišlo o 66 milionů eur. Lucembursko sice ztratilo "jen" 3,5 miliónu, avšak to představuje téměř čtvrtinu přidělených peněz.

V současné době čerpání prostředků z těchto unijních fondů v průměru za celou unii (u starých zemí EU jde o fondy pro období 2000 až 2006, u nových o 2004 až 2006) činí 82 procent. V případě Česka a Polska se však dosud vyčerpalo jen 63 procent z vyčleněných prostředků, u Kypru to bylo 60 procent. Vůbec nejhůře na tom jsou zatím Nizozemci s 59 procenty.

ČR má tak stále ještě čas vyčerpat pro letošek všechny schválené peníze. Vyplývá to ze zprávy o rozpočtu 2007, kterou představila eurokomisařka pro rozpočet Dalia Grybauskaitéová.

Jaký podíl z přidělených peněz pro léta 2006-2008 jednotlivé země vyčerpaly (v %)
Irsko92
Rakousko92
Německo91
Švédsko89
Finsko88
Francie86
Portugalsko85
Velká Británie85
Belgie85
Španělsko85
Malta82
Itálie81
Dánsko79
Řecko78
Lucembursko71
Estonsko69
Slovinsko68
Maďarsko67
Litva66
Slovensko66
Lotyšsko64
Polsko63
ČR63
Kypr60
Nizozemsko59