"Stavba městského okruhu je plánována do roku 2011 a tramvaj přes Letnou je druhou nejzatíženější tramvajovou tratí v Praze, jejíž denní kapacita je zhruba 65 tisíc přepravených cestujících. V zájmu města je i po dobu stavby zachovat na Letné kvalitní hromadnou dopravu,“ odůvodnil primátor stavbu tratě, která povede souběžně se staveništěm. Připustil přitom, že stavba kolejí odhadovaná na sto miliónů korum je drahým řešením.

Na technicích nyní bude vybrat s maximální rychlostí optimální variantu jak z hlediska dopravy, tak nákladů i dopadů na okolí.

Bém: Posílíme policii, za kolaps mohou i neukáznění řidiči

Krizový tým také rozhodl o dalších dopravních opatřeních. Patří mezi ně například převedení automatické regulace Strahovského tunelu na dopravní dispečink či elektronická navigační návěstí na Pražském (tranzitním) okruhu a permanentní policejní hlídky, které budou dohlížet na preferenci MHD.

"Nasadíme masivní síly obou policií. Nekázeň řidičů byla jedním z důvodů úterních problémů na Letné, a pokud nebudou řidiči ukáznění, budou problémy i přes vše, co děláme. Proto je chci o kázeň požádat, ale současně je upozorňuji, že budeme na její dodržování všemi prostředky dohlížet,“ řekl Bém.

Kolaps postihl Letnou v souvislosti s s tramvajovou výlukou v ulici Milady Horákové v úterý. Ráno se ulice přeplnily automobily, náhradní autobusy nabíraly zpoždění. Stejné to bylo s tramvajemi v okolí. Tramvajová výluka mezi zastávkami Strossmayerovo náměstí a Hradčanská potrvá do 28. června.

Ve středu a čtvrtek se situace uklidnila. Větší provoz byl na komunikacích okolo Letné, například mezi Strahovským tunelem a Barrandovským mostem, v ulici Vrchlického, na Hořejším nábřeží a Jiráskově mostě. Řidiči tam hledají náhradní trasy.