Po odpočtu zadluženosti statutárních měst, tedy Prahy, Plzně, Brna a Ostravy ve výši 46,3 miliard, činila zadluženost ostatních obcí celkem 32,9 miliard korun.

Úvěry, které obce přijaly od peněžních ústavů, byly jako v minulých letech směrovány především na akce související s ochranou životního prostředí, zejména na výstavbu čističek odpadních vod, kanalizací, vodovodů, skládek a plynofikací, dále na rekonstrukce a opravy místních komunikací, modernizaci městské hromadné dopravy, výstavbu bytů a domů s pečovatelskou službou, jak uvedlo ministerstvo.

Podle něj před 14 lety vykázalo zadluženost 1 969 obcí, tedy zhruba třetina všech. Loni vykázalo zadluženost 3 242 obcí z celkového počtu obcí 6 244, což je více než polovina obcí z celkového počtu.