„Úřad má působnost k posouzení, zda postup ČT byl v souladu se zákonem (...) o veřejných zakázkách,“ napsal Uhl ve svém podnětu zaslaném ÚOHS.

Radní Uhl již minulý týden na radě předložil návrh usnesení, ve kterém vysvětloval, podpořen právním názorem Vrchního soudu v Olomouci, že televize pochybila, když zmíněnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota byla vyšší než 6,607 miliónu korun, uzavřela bez zadávacího řízení.

Pochopení a podporu ostatních radních ale nedostal. Pro byl jen on, šest členů bylo proti a dva se hlasování zdrželi. Radní většinově důvěřovali výsledku šetření dozorčí komise Rady ČT, že s prodejem „majora Zemana“ bylo vše v pořádku.