Vyplývá to z bleskového průzkumu, který mezi zhruba 150 členskými podniky v minulých dnech uskutečnil Svaz průmyslu a dopravy. Daňové změny v rámci nového zákona o dani z příjmu platí od 1. ledna 2008.

Při celkovém hodnocení nové soustavy ji lehce nadpoloviční většina podniků považuje za jednodušší nebo potenciálně jednodušší poté, co se s ní lidé lépe seznámí. Zbývající  část podniků ji vidí jako složitější.

Některé z těchto podniků ale přiznávají, že za "složitost" považují v obecné rovině nutnost změny, tedy nehodnotí to jako srovnání dřívějšího a nynějšího systému.

Přestože většina podniků nepředpokládá další "administrativní problémy", jako riziko vidí budoucí tlak na vývoj mezd. Téměř deset procent podniků poukazuje na velký problém se změnou v možnosti uplatňování úroků z úvěru, stejné procento dotázaných poukazuje na problém uplatňování slevy na dani u nerezidentů.

U asi pěti procent dotázaných se objevila obava z nejasností nebo spíš budoucí možné nejednotnosti výkladů ze stran státních institucí, stejné procento uvedlo jako problém nejasnosti výpočtu náhrad v souvislosti s používáním služebních vozidel.

Výjimečně se objevily názory, které hodnotí nutnost změny jako ústupek politickým dohodám, jež v praxi mnoho nepřinesly. Objevila se i kritika myšlenky superhrubé mzdy.