Nejvíce se dařilo obchodu se stroji a dopravními prostředky (růst přebytku o 35,9 mld. Kč), minerálními palivy, surovinami, nápoji a tabákem.

Naopak zhoršení bylo při obchodování s chemickými výrobky, kde se prohloubil schodek o 13, 6 miliardy, či polotovary, potravinami a živými zvířaty.

Čeká se další zlepšení

"Po loňském přebytku ve výši 86 miliardy očekáváme letos další zlepšení až na 114 miliard,“ hodnotil čerstvá data analytik Komerční banky Jiří Škop.

Připomněl ale, že jen za prosinec zahraniční obchod skončil ve schodku, a to 1,1 miliardy korun.

Přitom ještě v listopadu byl v přebytku 11,3 miliardy korun. V meziročním srovnání šlo o nárůst přes 6 miliard uvedl ČSÚ.

Měli bychom více vyvážet na Východ

Podle analytika Raiffeisenbank Aleše Michla jde 91 procent všeho vývozu do vyspělých ekonomik, což je prý dost rizikové. I z toho důvodu, že právě panují obavy z americké recese. "Měli bychom se více soustředit na Východ a hledat zde nové trhy a obchody," řekl Novinkám ekonom.

Bilance zahraničního obchodu v loňském roce (v miliónech Kč) Podle ČSÚ:
VÝVOZ
EU celkem2 099 215
Německo764 092
Slovensko218 628
Rusko57 670
Čína13 988
DOVOZ
EU celkem1 677 748
Německo665 895
Slovensko127 230
Rusko112 990
Čína184 709