Česká vláda již dala před časem najevo, že trh otevře, až bude znát zkušenosti z okolních zemí, konkrétní termín však neuvedla. V současnosti v EU existují v podstatě tři členské státy, které monopol národních pošt už kompletně zrušily. Jde o Švédsko, Velkou Británii a Finsko.

Německo sice například umožnilo, aby na domácí poštovní trh vstupovaly firmy ze zahraničí, ale vláda stanovila výši minimální mzdy pro jejich zaměstnance, což částečně omezuje konkurenceschopnost.

Kromě data liberalizace poštovního trhu legislativa řeší i poskytování takzvané univerzální služby, na níž se dlouho nemohly dohodnout členské státy. Ta je ve většině členských států daná zákonem a poštám ukládá, aby zajistily dostupnost služeb pro každého občana, tedy i pro občany žijící v nedostupných a pro poštu nepříliš lukrativních oblastech.

Podle dosaženého kompromisu by zásilky měly být doručovány jednou denně, nejméně pětkrát týdně, a to i v méně obydlených lokalitách. Pokud by bylo poskytování služeb v těchto oblastech ztrátové, provozovatelé poštovních služeb by dostávaly kompenzaci z fondů financovaných samotnými provozovateli nebo z uživatelských poplatků. Náhrada by mohla být poskytována i ze strany státu.

Souhlas parlamentu je možné brát jako definitivní, chybí sice ještě podpis členských států EU, ale jde pouze o formalitu.