Takové jsou závěry Studie vlivu zavedení eura na ekonomiku ČR, zpracované Výzkumným centrem Mendelovy univerzity v Brně. Centrum studii v pondělí představilo ministerstvo financí. Datum přijetí eura v Česku zatím nebylo stanoveno.
„Vyšší inflace bude vynahrazena rychlejším doháněním ekonomické úrovně eurozóny,“ řekl jeden ze spoluautorů studie Petr Rozmahel.

Přijetím eura totiž česká ekonomika přijde o možnost přibližovat se k cenové úrovni vyspělejších zemí přes posilující korunu, a zůstane tak jen možnost vyrovnávat ceny vyšší inflací.

Podle některých ekonomů by předčasný vstup do eurozóny přibrzdil právě snižování rozdílů mezi ČR a vyspělejšími evropskými zeměmi a logicky zvýšil právě inflaci.
Výhodnější je proto podle jejich názoru přijetí eura co nejpozději, až se přes kurz koruny cenové relace Česka a vyspělých zemí EU ještě více přiblíží.

Češi rezervovaní

Češi jsou k přijetí eura zatím poměrně rezervovaní. Podle studie má euro sice obecnou podporu dvou třetin obyvatel, ale jen 20 procent Čechů je pro jeho co nejrychlejší zavedení. Pro co nejpozdější zavedení společné měny je 39 procent obyvatel.

Přijetí eura nebude mít negativní vliv na ekonomický růst v Česku, a tedy ani na snížení reálných příjmů Čechů, tvrdí dále studie. Na druhé straně negativním vlivům v podobě asymetrických šoků se vzhledem k provázanosti zahraničního obchodu Česka se zeměmi eurozóny nelze vyhnout ani při nepřijetí eura.

Výhoda pro exportéry

Na zavedení jednotné evropské měny by měli vydělat hlavně exportéři. Přínosy ze zavedení eura představují pro podnikovou sféru odhadem 54 miliard korun, z toho odstranění kurzových rozdílů představuje 45 miliard korun z této částky. Náklady na zavedení eura by v podnikové sféře měly být jednorázové, ve výši přibližně 28 miliard korun.

Z toho největší část, asi 17 miliard, by představovaly nutné změny informačních technologií, změna ceníků, změny systému práce s dodavateli a prodejci.
Ekonomové přes všechna možná rizika poukazují na výhody eura. Mezi výhody společné měny patří podle studie omezení kurzového rizika a snížení nákladů na obstarávání kapitálu, podpora rozvoje finančního trhu, růst mezinárodního obchodu a větší příliv zahraničních investic, a tím vyvolaný dodatečný ekonomický růst, uvádí studie.

Celkově studie hodnotí přínosy přechodu na jednotnou evropskou měnu jako trvalé, zatímco většina nákladů je podle ní jednorázového nebo přechodného charakteru. Podle dřívějšího vyjádření premiéra Mirka Topolánka je kvůli neprovedeným reformám důchodů a zdravotního systému nereálný pro přijetí eura i rok 2012, o kterém se v poslední době spekulovalo. Podle premiéra totiž není ani tak rozhodující, že země plní momentálně většinu kritérií pro přijetí eura, jako fakt, že pro neprovedené reformy nelze zaručit jejich dlouhodobé plnění.