Pokuta se týká dvaceti společností ze skupin Siemens, Alstom, Areva, Fuji Electric, Hitachi, Mitsubishi Elekectric, Toshiba, Japan AE Power Systems a Nuova Magrini. Společnosti se měly od roku 1988, kdy v Evropě začal platit zákon o ochraně hospodářské soutěže, dohadovat na nabídkových cenách v tendrech. Pomocí této dohody ovládaly tyto firmy světové trhy. Mluvčí úřadu Alexandra Bernáthová potvrdila, že kartelová dohoda se týkala celého světa s výjimkou Spojených států a Kanady.

Pokuty za kartelové dohody udělila v minulosti také Česká republika a Maďarsko. Podobný případ řešila loni také Evropská komise. Rozhodnutí Slovenského protimonopolního úřadu zatím není pravomocné a do 15 dní je možné odvolání.