Mitchell, který je členem v představenstvu baky Lazard, také upozorňuje na Nigerskou transakci. Ta umožní vládě vydat dluhopisy s úrokem sedm procent ročně. Zájem převyšuje nabídku sedmkrát. Asi o tři miliardy dolarů převyšovala poptávka v Ghaně, která prodala dluhopisy za 750 milionů dolarů s úrokem 8,5 procenta za rok.

Ve vyspělých zemích jsou výnosy státních dluhopisů o několik procentních bodů nižší, což odpovídá nižší pravděpodobnosti, že vláda vyspělé země nebude schopna dostát svým závazkům.

"Za úspěchem stojí zlepšení hlavních ekonomických ukazatelů. Nigérie těží z reforem bankovnictví a penzijního systému, z tvrdého zákroku proti korupci, snížení dluhu díky zdravé fiskální politice a také z růst cen ropy na světových trzích," podotýká Mitchell.

Se zlepšením se počítá i v jiných afrických zemích

" V případě Ghany je úspěch o to pozoruhodnější, že země nemusí spoléhat na příjmy z prodeje ropy. Na klíčových ministerstvech působí technokratický tým, který prosadil vlastní reformní program. Udělal například pořádek v elektrárenském sektoru a přispěl k vytvoření fungujícího kapitálového trhu," dodal Mitchell.

V budoucnu se počítá se zlepšením i v ostatních afrických zemích. Například Mezinárodní měnový fond ve svém výhledu předpokládá s růstem hrubého domácího produktu o 6,1 procenta a příští rok o 6,8 procenta v oblasti subsaharské Afriky.