Vyplývá to z úterní zveřejněné Světové zprávy o investicích 2007, kterou vydala Konference OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD).

Nejvíce investic šlo loni do USA, celkem 175 miliardy dolarů. Druhá skončila Velká Británie. Celkem firmy ve světe proinvestovaly 1,3 biliónu dolarů. Vůbec největší loňskou akvizici byla koupě ocelářské společnosti Arcelor v Lucembursku firmou Mittal Steel, která je registrovaná v Nizozemsku.

Loňský pokles výše přímých zahraničních investic do ČR má podle ministerstva průmyslu a obchodu souvislost s privatizací Českého Telecomu o rok dříve. Právě prodejem tohoto gigantu číslo v roce 2005 narostlo. Telefónica koupila firmu za  83 miliard korun.

"Pro tuto skutečnost existuje objektivní důvod, a sice privatizace Českého Telecomu, která se do statistiky přílivu zahraničních investic samozřejmě započítává," řekl mluvčí ministerstva průmyslu Tomáš Bartovský. "To znamená, že ten poměrně výrazný skok (mezi lety 2005 a 2006) není dán snížením zájmu investorů," dodal.

Srovnání investic do některých zemí EU v letech 2005-2006 (v mil. USD)
země 2005 2006
Velká Británie 193,7 139,5
Francie 81,1 81,1
Německo 35,9 42,9
Itálie 19,9 39,2
Polsko 9,6 14
Maďarsko  7,6 6,1
ČR 11,7 5,9
Slovensko 2,1 4,2
Rakousko 9 248
EU 486,4 531
Zdroj: World Investment Report 2007