Na konci srpna stát skončil v přebytku 22,2 miliardy korun. Překvapivě rychlý růst příjmů podle analytiků ukazuje na fakt, že ekonomika roste velmi tempem, které mnohé nejspíš překvapí.

Výdaje státu ale pravidelně rostou výrazně na konci roku. Loni šlo například o vyšší kapitálové výdaje, vyšší výdaje na důchody a předčasnou úhradu státních záruk ve prospěch ČNB. Za celý rok ministerstvo počítá se schodkem 91,3 miliardy korun.

Největší objem prostředků v rámci rozpočtu je každoročně vynakládán na sociální dávky. V upraveném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 387,5 miliard korun, což představuje 37,2 procenta (loni 35,8 procenta) všech rozpočtových výdajů a meziroční růst o 9,3 % proti skutečnosti v roce 2006.