Česko podle Topolánka ztratilo výhody, které mělo v polovině 90. let, jako je třeba levná a kvalifikovaná pracovní síla. Země tak musí hledat jiné výhody, jak si investory udržet a přilákat další. Topolánek chce, aby se ČR stala inovační špičkou Evropy.

Musí proto být beze zbytku využity evropské strukturální fondy, uvedl s tím, že nezbytné budou také peníze ze soukromých zdrojů.

České podniky se čím dál tím více orientují na náročnější odvětví. Bráno podle tržeb v roce 2006, podíl elektrotechnického průmyslu na celkových tržbách sektoru se od roku 2000 téměř zdvojnásobil na 15,7 procenta; podíl nejsilnějšího tuzemského oboru, výroby dopravních prostředků, se zvýšil o 4,5 procentního bodu na 20,4 procenta.

Zhruba o třetinu naopak klesl význam potravinářství, které mělo podíl 9,3 procenta, a o více než polovinu klesl ve srovnání s rokem 2000 podíl textilní výroby na 2,1 procenta.