V prvostupňovém řízení ukončeném na počátku března 2007 ÚOHS konstatoval, že uzavření tohoto dodatku nebylo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a zadavatel Ministerstvo dopravy ČR se tak dopustil porušení tohoto zákona.

Podle úřadu chybovalo ministerstvo tím, že dodatek uzavřený s Kapschem 8.6.2006 obsahuje změny původních smluv, které jsou v rozporu se zadáním zakázky a vybranou nabídkou.

Dodatkem byla například prodloužena lhůta pro dokončení II. etapy do 30.6.2007, pro první čtvrtletí 2007 byla pak snížena minimální povinná účinnost systému na 85 procent, byly změněny obchodní podmínky týkající se cen nových prací pro případ rozšíření systému.

Druhé porušení zákona se týkalo tzv. náhradního řešení, hlavně napájení mýtných branách prostřednictvím dieselových agregátů. To představuje podle úřadu novou veřejnou zakázku, protože nebylo obsaženo v původním zadání. V dodatku se ministerstvo také zavázalo k zaplcení zvýšených nákladů. Proto mělo být na zakázku vyhlášeno nové výběrové řízení.

Úřad neuložil ministerstvu žádnou pokutu, protože změny v prvním dodatku podstatně neovlivnily pořadí nabídek. Navíc ministerstvo předtím, než došlo k faktické realizaci plnění, uzavřelo druhý dodatek podle, kterého zaplatil související náklady Kapsch.