Cílem záměru je vytvořit velký společný trh s emisními limity. V zájmu globální ochrany klimatu si Berlín přeje, aby Evropská unie a USA jako největší producenti takzvaných skleníkových plynů převzali také rizikový kapitál v politice ochrany ovzduší.

Ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier se snaží, aby transatlantický trh s emisemi CO2 vznikl nejpozději do roku 2012. Dokud neexistuje jednotný americký trh, mohl by podle listu Financial Times Deutschland začít obchod s povolenkami s Kalifornií a dalšími americkými státy. Steinmeier o tom chce brzy mluvit s kalifornským guvernérem Arnoldem Schwarzeneggerem, možná už za své srpnové cesty na západní pobřeží USA.

Němci soudí, že EU a Spojené státy musejí vůdčí roli převzít z politických, hospodářských i morálních důvodů, protože jinak nebude možné přesvědčit velké rostoucí ekonomiky Čínu a Indii o ekologických cílech. Zároveň se Berlín chce vyhnout znevýhodňování evropských firem. V samotných USA roste politický tlak před prosincovou světovou konferencí o ochraně ovzduší na Bali. Němci sázejí i na to, že prezident Bush bude v úřadu jen do konce roku 2008 a všeobecně ztrácí doma podporu.

Propojení si přeje i Schwarzenegger

V USA nyní vznikají dva regionální systémy obchodování s emisemi. Od 1. ledna 2009 chce trh otevřít devět států na severovýchodě včetně New Yorku a New Jersey. Na západě se chce domluvit Kalifornie s pěti dalšími státy. Schwarzenegger se zasazuje o obchod v celých USA a o propojení se systémem v EU, i když dosud nefunguje zcela příkladně.

Obchod EU s emisemi omezuje vypouštění CO2 do určitých stropů a cílem je bojovat s globálním oteplováním. Podniky získávají povolenky, které ale mohou prodat, pokud svou efektivností nevyčerpají limity vypouštění škodlivin. Když naopak některý znečišťovatel překročí povolené emise, musí si dokoupit další povolenky.