Odstup od průměrné životní úrovně EU se v Česku zmenšil na 21 PPS (Purchasing Power Standard), který vyjadřuje kupní sílu. Zatímco v roce 2005 měla ČR 74, loni to bylo 79 PPS. Průměr EU je přitom 100 PPS.

Nejbohatším státem je nadále Lucembursko, které si dokonce výrazně polepšilo až na 280 PPS. Nicméně v tomto případě jsou čísla zavádějící, protože v Lucembursku pracuje hodně lidí z okolních zemí. Přispívají tak k tvorbě HDP, ale pak nejsou započítáni mezi obyvatele.

Nejchudším státem je naopak Bulharsko (37 PPS), které však v loňském roce ještě nebylo členem EU. Jen o jednu příčku před ním je Rumunsko (38 PPS).

Od vstupu do EU v roce 2004 se ukazatel kupní síly v Česku zvýšil o sedm bodů. Mezi novými členskými zeměmi, které se členy Unie staly ve stejné době jako Česko, je to průměrný výsledek. Nejvíce si polepšili Estonci (o 14 PPS) a Slováci spolu s Litevci (o devět PPS).

Životní úroveň v některých zemích EU
členský stát 2004 2005 2006
EU průměr 100 100 100
Lucembursko 241 251 280
Irsko 136 139 144
Nizozemsko 125 126 131
Rakousko 123 123 129
Velká Británie 118 117 118
Německo 111 110 117
Francie 108 108 113
Itálie 103 100 104
ČR 72 74 79
Portugalsko 72 71 75
Maďarsko 61 63 66
Slovensko 54 57 63
Polsko 49 50 53
Pramen: Eurostat